Save to shopping list
Create a new shopping list

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia zgodnie z następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną do celów, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani prowadzone na własny rachunek:

Anulowanie

Wycofanie

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez niego, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub przejęła towary.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować

Secretum antrum

Łukasz Pasda

Bahnhofstr. 13A

15328 Manschnow

Niemcy

Email secretum.antrum@gmail.com

za pomocą wyraźnego oświadczenia (takiego jak list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z dołączonego modelu formularza wypłaty, który nie jest wymagany.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym opłaty za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy) muszą być spłacone natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy, w przypadku tej spłaty używamy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z Państwem. opłata za te opłaty spłaty.

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wzór formularza wypłaty:

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

Secretum antrum

Łukasz Pasda

Bahnhofstr. 13A

15328 Manschnow

Niemcy

Email secretum.antrum@gmail.com

Ja / my (*) niniejszym anuluję umowę zawartą przeze mnie / nas (*) na zakup następujących towarów (*) / świadczenie następujących usług (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta (-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta (ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta (użytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

__________________

data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

We care about your privacy

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.

I DO NOT AGREE
I AGREE, I WANT TO GO TO THE WEBSITE
pixel